Softijs Machine.com

Voor al uw softijsmachines moet u bij Win Equipment zijn.


Vraag een offerte aan

Adresgegevens

Win Equipment
De Kronkels 31
3752 LM Bunschoten

T: +31 33 299 22 55
F: +31 33 299 22 50


Site doorzoeken

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Softijsmachine.com aan de invulling en het beheer van haar websites (hierna: de “Websites”) besteedt, is het mogelijk dat de informatie daarop onvolledig of onjuist is. De (inhoud van de) Websites word(t/en) regelmatig gewijzigd. Aan de (inhoud van de) Websites kunnen geen rechten worden ontleend, op welke wijze dan ook. Softijsmachine.com garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Websites of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Op de Websites kunnen links naar websites van derden voorkomen. Softijsmachine.com is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van de Websites of websites van derden.

(Intellectuele eigendoms-)rechten

Alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten op het materiaal dat op de Websites voorkomt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot logo’s, teksten, foto’s, filmpjes, databanken, muziek en opmaak) en dat door Softijsmachine.com wordt uitgezonden (zoals beeld- en geluidsmateriaal, programmaformats, en merken) berusten bij Softijsmachine.com en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik, de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming van Softijsmachine.com en/of de aan haar gelieerde rechthebbende ondernemingen, is ten strengste verboden, tenzij anders is overeen gekomen.

Gebruiksvoorwaarden

De hierna volgende gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Websites. De gebruiker van (een van) de Websites (hierna: de “Gebruiker”) zal de Websites noch delen daarvan verveelvoudigen en/of openbaarbaar maken, op welke wijze dan ook.

Op sommige delen van de Website(s) heeft de Gebruiker de gelegenheid zelf Materiaal toe te voegen en/of aan te leveren (bijvoorbeeld, de deelname aan een forum, chat, het verstrekken van tekstberichten of stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal etc) (hierna: het “Materiaal”). Bij het toevoegen en/of aanleveren van materiaal aan de Websites zal de Gebruiker de volgende voorwaarden in acht nemen.

De Gebruiker zal geen onrechtmatig Materiaal toevoegen/aanleveren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Materiaal dat in strijd is met de wet en/of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt (zoals Materiaal dat strafbaar of in strijd met privacy wetgeving is, inbreuk maakt op andermans (intellectuele eigendoms-)rechten, pornografisch of discriminerend Materiaal of andere Materiaal dat kwetsend, beledigend, smadelijk of lasterlijk is of kan zijn).

De Gebruiker zal geen Materiaal toevoegen/aanleveren met een commercieel oogmerk of dat commercieel van aard is.

De Gebruiker zal geen Materiaal toevoegen/aanleveren dat schadelijk is of kan zijn voor (eigendommen van) Softijsmachine.com of derden, zoals Materiaal dat virussen bevat of op andere wijze de werking van computers en/of andere soorten (elektronische) apparatuur kan aantasten.

De Gebruiker zal niet op overbodige wijze Materiaal toevoegen/aanleveren (bijvoorbeeld meerdere gelijke berichten of berichten die niet relevant zijn voor het betreffende onderwerp).

Door het toevoegen/aanleveren van Materiaal aan de Websites draagt de Gebruiker kosteloos alle (intellectuele eigendoms-) rechten op het Materiaal onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Softijsmachine.com , die daarmee eigenaar wordt van het Materiaal. Softijsmachine.com heeft derhalve het recht het Materiaal onbeperkt te gebruiken en te (doen) exploiteren, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik ten behoeve van televisie- en radioprogramma’s, telefoniediensten en of ander commercieel gebruik, al dan niet door derden.

Softijsmachine.com heeft het recht om ten alle tijde naar eigen keus Materiaal van de Websites te verwijderen of aan te passen.

Door het toevoegen van Materiaal aan de Websites draagt de Gebruiker alle (intellectuele eigendoms-) rechten op het Materiaal onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Softijsmachine.com.

Softijsmachine.com is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het (gebruik van het) Materiaal. De Gebruiker vrijwaart Softijsmachine.com voor aanspraken van derden (waaronder begrepen redelijke kosten voor juridische bijstand) die verband houden met het Materiaal.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op het gebruik van de Websites en alle daarop gestelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met (het gebruik van) de Websites zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De voorwaarden op de Websites kunnen te allen tijde door Softijsmachine.com worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te raadplegen.


Meer weten over softijs?

Neem contact met ons op

Bent u geinteresseerd in de verkoop van softijs, of wilt u eens rustig praten met één van onze vertegenwoordigers, dan kunt u eenvoudig contact met ons opnemen door middel van het onderstaande contact formulier.

Liever bellen?

Bellen kan natuurlijk ook. Bel hiervoor 0332- 99 22 55. U komt dan uit bij de receptie. Vraag gerust naar informatie en/of prijzen, maar onthoud: Het is de capaciteit en de mogelijkheden van uw machine die uiteindelijk uw winst gaan bepalen.

Uw naam*
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres*
Bericht
CAPTCHA

Een hoger omzet halen met de verkoop van softijs is mogelijk. Echter dient u bij de keuze van een softijsmachine altijd de voor- en nadelen te kennen. Pas dan kunt u de juiste beslissing nemen voor een softijsmachine die bij u past.

Win Equipment B.V. helpt u graag bij het vinden van de juiste softijsmachine. Wij hebben duizenden klanten door het land en bieden een meer dan uitstekende service. Bent u geinteresseerd in een softijsmachine, bel of mail ons dan gerust. Wij staan u graag ter woord.